Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Restaurace Náhon > Poker Texas Hold'em

Turnaje v pokeru

Pravidla a organizační řád

02.01.2010 13:41:02
Účastí na turnaji souhlasí hráč s tím, že bude dodržovat pravidla a chovat se slušně. Hráč, který toto porušuje, může očekávat verbální napomenutí, suspendaci na určitou dobu nebo dokonce vyloučení z turnaje (při zvlášť velkém porušení pravidel). Žetony diskvalifikovaných hráčů jsou poté odstraněny ze hry. Hráči, nezávisle na tom jestli ještě jsou ve hře nebo nejsou, nemohou diskutovat o jednotlivých handách, pokud ještě někdo může konat. Hráči musí chránit ostatní hráče v turnaji po celou dobu (např. pokud je špatně rozhodnuta výherní kombinace...) Stejně tak je zakázaná diskuse o odhozených kartách popř. možných kombinacích. Za takovéto řeči může být hráčům udělen trest.

1. Kdykoliv je to možné, platí pravidla popsaná v obecných pravidlech viz. Všeobecná pravidla a pravidla Texas Hold'em.
2. Usednutí hráčů ke stolům je buď určeno náhodným losem popř. je určené na pevno.
3. Odpovídající množství žetonů je položeno na začátku turnaje na stůl za každého účastníka, který zaplatil, bez ohledu na to, zda je přítomen, či nikoliv.
4. Pokud je platící účastník nepřítomný od začátku turnaje, musí organizátor vynaložit určité úsilí a tohoto hráče zkontaktovat. Pokud hráč požádá o ponechání žetonů ve hře, je toto respektováno. pokud je hráč nezastižen, tak mohou být jeho žetony, dle úsudku ředitele turnaje, odstraněny ze hry po skončení prvního levelu popř. po půl hodině (záleží co nastane dříve)
5. startovní počet žetonů může být postaveno i před volná místa u stolů, aby i hráči, kteří přijdou později si mohli zahrát. Neprodané žetony budou ze hry odstraněny dle úsudku ředitele turnaje.
6. Hráč, který není přítomný u stolu dostává vždy karty. Z jeho žetonů jsou automaticky odebírány povinné sázky (blindy, ante...)
7. Ve všech turnajích, kde se používá button je jeho první pozice určena pomocí nejvyšší karty
8. Sázky a blindy jsou zvyšovány v pravidelných a dopředu známých intervalech
9. Pokud zazní signál změny levelu, nové limity platí od následujícího rozdání, které začíná prvním zamícháním karet.
10. Žeton s nejnišší nominální hodnotou bude vyřazen z turnaje, pokud už není potřebný v struktuře blindů a ante. Všechny žetony s nižší nominální hodnotou jsou dealerem přímo vyměněné za žetony s vyšší nominální hodnotou, pokud je to možné. Způsob výměny zbývajících žetonů je takový, že se rozdá jedna karta za každý zbývající žeton. Karty jsou rozdávány ve směru hodinových ručiček, kdy první kartu získává hráč na první pozici a každý hráč dostane karty za všechny své žetony než rozdávající pokračuje k dalšímu hráči. Hráč s nejvyšší kartou podle barvy dostane dostatek žetonů, aby si mohl vyměnit za jeden žeton vyšší hodnoty. Následně dostane druhá nejvyšší karta atd. Hráč nemůže být během chip race vyřazen. Pokud tedy některý hráč přijde během chip race o všechny své zbylé žetony, dostane následně navíc jeden žeton vyšší hodnoty. Pokud na stole zůstanou žetony, které už nelze zaměnit za žeton vyšší hodnoty, dostane hráč s nejvyšší zbývající kartou na stole žeton vyšší hodnoty v případě, že na stole zůstává alespoň polovina nebo více než polovina tohoto žetonu.
11. Hráč musí být u stolu, aby mohl urychlit hru zahlášením "time"
12. Hráč musí být u stolu při rozdání karet, aby mohl tuto hru hrát. Dealer tyto handy hned po rozdání sebere.
13. Během eliminace hráčů z turnaje jsou stoly postupně rušeny podle předem definovaného klíče. Hráči ze zrušených stolů jsou usazovány na volná místa ostatních stolů.
14. Změna místa není po začátku turnaje dovolena.
15. V hrách, kde se používá button je při přesazování hráče kvůli vyrovnání počtu hráčů vždy přesazen hráč, který by platil následující hru big blind a přesune se na místo, kde bude platit big blind co nejdříve.
16. Noví hráči u stolu dostávají okamžitě karty a přebírají povinnosti pozice, na které sedí.
17. Počty hráčů u stolů jsou dodržovány co nejrovnoměrnější. Toho lze dosáhnout přesouváním hráčů. Při více jak 6 stolech se počty mohou lišit maximálně o dva hráče. Při méně než 6 stolech se mohou počty hráčů u stolu lišit maximálně o jednoho hráče.
18. Při všech turnajích je nové losování pozic, když jsou stoly redukované na tři, dva nebo jeden stůl. Losování při třech stolech není nutné u turnajů, které začínají na méně jak šesti stolech.
19. Pokud hráči chybí dostatek žetonů na zaplacení povinné sázky, má právo hrát o žetony, které mu zůstávají.
20. Hráči, kteří jsou vyřazeni z turnaje musí okamžitě opustit stůl.
21. Hráč ve hře, kde hrají aspoň dva hráči, nesmí ukázat své karty. V Heads-upu může hráč ukázat své karty pouze tehdy, pokud v turnaji zůstávají pouze dva hráči nebo v případě, že je v turnaji vyplácen pouze jeden hráč. Pokud hráč naschvál ukáže karty může být potrestán, ale jeho ruka není mrtvá. Pokud hráč prozradí slovně obsah svých karet může být potrestán.
22. Limit na počet zvyšování platí i v Heads-up situacích. (Toto neplatí pokud v turnaji zůstávají dva hráči)
23. V No-limit a Pot-limit turnajích musí hráč verbálně deklarovat výšku své sázky nebo vložit žetony před sebe jediným tahem, jinak se jedná o string bet.
24. Je zakázáno mít na stole neturnajové žetony.
25. Žetony s vyšší nominální hodnotou musí být umístěny tak, aby na ně viděl každý hráč u stolu.
26. Všechny turnajové žetony musí být viditelné v průběhu celého turnaje. Žetony odstraněné ze stolu mohou být odebrány z turnaje popř. hráč může být diskvalifikovaný.
27. Nevhodné chování může být potrestáno penalizací, obzvláště nevhodné chování dokonce diskvalifikací.
28. Balíčky karet se mění je tehdy, pokud se mění dealer nebo pokud je balíček poškozený.
29. Při Heads-upu s dvěma blindy má small blind hráč na buttonu.
30. Ve studu, pokud je při rozdání rozdána downcard lícem nahoru nastává misdeal.
31. Pokud hráč oznámí úmysl dokoupit si před tím než jsou rozdané karty, musí tak učinit.
32. Pokud je některý hráč all-in a všechny sázky jsou ukončené, otáčí se všechny karty symboly nahoru.
33. Pokud vypadne více hráčů najednou, tak hráč začínající hru s více žetony končí na lepší pozici. Hráči, kteří vypadnou ve stejné hře a začínali hru se stejným počtem žetonů si výhru rovnoměrně rozdělí, při čemž hráč s lepší handou dostane nerozdělitelnou část.
34. Personál není povinný rozhodovat o soukromých sázkách, dohodách nebo přerozdělení výher mezi hráče.
35. Soukromé dohody mezi hráči nejsou ignorované. Pokud je tato dohoda uzavřená, má ředitel turnaje možnost zabezpečit, že se výhry vyplatí podle této dohody. Soukromé dohody, které nezhrnují všechny aktivní hráče jsou zakázané.
36. Očekává se, že se turnaj vždy dohraje až do konce.

Poker turnaje